БЕКОВ КОМИЛҶОН

Эълон оид ба ҳимояи рисола барои дарёфти дараҷаи илмии доктори илм

Санаи ҳимоя: 19.12.2019 в 13.00 часов
Санаи ҷойгиркунӣ: 13.09.2019
Шӯрои диссертатсионии 6D.KOA-026
оид ба ҳимояи рисола эълон менамояд

НАҚШИ ШУУБИЯ ДАР ТАЪРИХИ ХУДШИНОСИИ ХАЛҚИ ТОҶИК

барои дарёфти дараҷаи илмии доктори илмҳои фалсафа аз рӯйи ихтисоси

09.00.03 – Таърихи фалсафа

Унвонҷӯ: БЕКОВ КОМИЛҶОН

Ҳимоя дар ДМТ баргузор мегардад.


Таърихи ҷойгиркунии рисола: 27.08.2019

БЕКОВ КОМИЛҶОН – НАҚШИ ШУУБИЯ ДАР ТАЪРИХИ ХУДШИНОСИИ ХАЛҚИ ТОҶИК