ҚАДАМОВА НИҲОНӢ ҲАЙДАРШОЗОДА

Эълон оид ба ҳимояи рисола барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илм

Санаи ҳимоя: 19.12.2019, соати 15.00
Санаи ҷойгиркунӣ: 16.09.2019
Шӯрои диссертатсионии 6D.KOA-022
оид ба ҳимояи рисола эълон менамояд

ТАШАККУЛ ВА ИНКИШОФИ МАТБУОТИ ДАВРИИ КӮДАКОНУ НАВРАСОН ДАР ТОҶИКИСТОН

барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои филология аз рӯйи ихтисоси

10.01.10 – журналистика

Унвонҷӯ: ҚАДАМОВА НИҲОНӢ ҲАЙДАРШОЗОДА

Ҳимоя дар ДМТ баргузор мегардад.


Таърихи ҷойгиркунии рисола: 21.06.2019

ҚАДАМОВА НИҲОНӢ ҲАЙДАРШОЗОДА – ТАШАККУЛ ВА ИНКИШОФИ МАТБУОТИ ДАВРИИ КӮДАКОНУ НАВРАСОН ДАР ТОҶИКИСТОН