ҚУРБОНОВ ЁРМАҲМАД СУЛТОНАЛИЕВИЧ

Эълон оид ба ҳимояи рисола барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илм

Санаи ҳимоя: 11.01.2020 в 11.30 часов
Санаи ҷойгиркунӣ: 10.10.2019
Шӯрои диссертатсионии 6D.КОА-004
оид ба ҳимояи рисола эълон менамояд

ТАКМИЛИ ИДОРАКУНИИ РУШДИ СОҲИБКОРИИ ХУРДУ МИЁНА ДАР МАҶМААИ МЕҲМОНХОНАҲО (ДАР МИСОЛИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН)

барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои иқтисодӣ аз рӯйи ихтисоси

08.00.05 – Иқтисодиёт ва идоракунӣ дар хоҷагии халқ (менеҷмент)

Унвонҷӯ: ҚУРБОНОВ ЁРМАҲМАД СУЛТОНАЛИЕВИЧ

Ҳимоя дар ДМТ баргузор мегардад.


Таърихи ҷойгиркунии рисола: 14.09.2019