АЗИЗ АҲМАД БОРИЗ

Эълон оид ба ҳимояи рисола барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илм

Санаи ҳимоя: 10.03.2020 в 14.00 часов
Санаи ҷойгиркунӣ: 04.11.2019
Шӯрои диссертатсионии 6D.KOA-002
оид ба ҳимояи рисола эълон менамояд

ТАҲАВВУЛИ ШАКЛҲОИ ИДОРАКУНИИ ДАВЛАТИ АФҒОНИСТОН ПАС АЗ КАСБИ ИСТИҚЛОЛИЯТИ ДАВЛАТӢ

барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ аз рӯйи ихтисоси

12.00.01 – назария ва таърихи ҳуқуқ ва давлат; таърихи таълимоти ҳуқуқӣ ва сиёсӣ (илмҳои ҳуқуқшиносӣ)

Унвонҷӯ: АЗИЗ АҲМАД БОРИЗ

Ҳимоя дар ДМТ баргузор мегардад.


Таърихи ҷойгиркунии рисола: 14.10.2019