АБДУРАҲИМОВ СИЁВУШ ҚУДРАТУЛЛОЕВИЧ

Эълон оид ба ҳимояи рисола барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илм

Санаи ҳимоя: 31.03.2020 соати 11.00
Санаи ҷойгиркунӣ: 28.12.2019
Шӯрои диссертатсионии 6D.KOA-002
оид ба ҳимояи рисола эълон менамояд

МУАССИСАИ ТАЪЛИМӢ ҲАМЧУН СУБЪЕКТИ ҲУҚУҚИ ГРАЖДАНИИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН

барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ аз рӯи ихтисоси

12.00.03. – ҳуқуқи гражданӣ; ҳуқуқи соҳибкорӣ; ҳуқуқи оилавӣ; ҳуқуқи байналмилалии хусусӣ (илмҳои ҳуқуқшиносӣ)

Унвонҷӯ: АБДУРАҲИМОВ СИЁВУШ ҚУДРАТУЛЛОЕВИЧ

Ҳимоя дар ДМТ баргузор мегардад.


Таърихи ҷойгиркунии рисола: 11.11.2019