РАҲМАТОВ БАХТОВАРД КУШИЕВИЧ

Эълон оид ба ҳимояи рисола барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илм

Санаи ҳимоя: 11.04.2020 соати 11.30
Санаи ҷойгиркунӣ: 30.12.2019
Шӯрои диссертатсионии 6D.КОА-004
оид ба ҳимояи рисола эълон менамояд

МАСЪАЛАҲОИ НАЗАРИЯВИИ АЛОҚАМАНДИИ ДАРОМАДИ АҲОЛӢ БО САТҲИ ЗИНДАГӢ (дар мисоли маълумотҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон)

барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои иқтисодӣ аз рӯи ихтисоси

08.00.01 – назарияи иқтисодӣ

Унвонҷӯ: РАҲМАТОВ БАХТОВАРД КУШИЕВИЧ

Ҳимоя дар ДМТ баргузор мегардад.


Таърихи ҷойгиркунии рисола: 21.10.2019