АБДУЛЛОЗОДА ФАРҲОД НУСРАТУЛЛО

Эълон оид ба ҳимояи рисола барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илм

Санаи ҳимоя: 10.04.2020 в 14.00 часов
Санаи ҷойгиркунӣ: 10.01.2020
Шӯрои диссертатсионии 6D.KOA-002
оид ба ҳимояи рисола эълон менамояд

ХУСУСИЯТҲОИ ТАШАККУЛ ВА РУШДИ СУДИ ОЛӢ ДАР ТОҶИКИСТОН ВА РОССИЯ: ДАВРАИ ШӮРАВӢ ВА ПАСОШӮРАВӢ (ТАҲЛИЛИ МУҚОИСАВИИ ТАЪРИХӢ–ҲУҚУҚӢ)

барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ аз рӯи ихтисоси

12.00.01 – Назария ва таърихи ҳуқуқ ва давлат; таърихи таълимоти ҳуқуқӣ ва сиёсӣ (илмҳои ҳуқуқшиносӣ)

Унвонҷӯ: АБДУЛЛОЗОДА ФАРҲОД НУСРАТУЛЛО

Ҳимоя дар ДМТ баргузор мегардад.