ШАРИПОВ УМЕДҶОН АБДУКАРИМОВИЧ

Эълон оид ба ҳимояи рисола барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илм

Санаи ҳимоя: 12.05.2020, соати 14.00
Санаи ҷойгиркунӣ: 10.02.2020
Шӯрои диссертатсионии 6D.KOA-002
оид ба ҳимояи рисола эълон менамояд

НАЗАРИЯ ВА АМАЛИЯИ ТАНЗИМИ ШАРТНОМАВИИ ХИЗМАТРАСОНИИ МУЗДНОКИ МАШВАРАТӢ

барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ аз рӯи ихтисоси

12.00.03. – ҳуқуқи гражданӣ; ҳуқуқи соҳибкорӣ; ҳуқуқи оилавӣ; ҳуқуқи байналмилалии хусусӣ (илмҳои ҳуқуқшиносӣ)

Унвонҷӯ: ШАРИПОВ УМЕДҶОН АБДУКАРИМОВИЧ

Ҳимоя дар ДМТ баргузор мегардад.

Бинобар сабаби пандемияи COVID-19 рӯзи ҳимоя ба 18.08.2020, соати 14.00 гузаронида шуд.

Таърихи ҷойгиркунии рисола: 20.12.2019