ХУСРАВ НАЗАРӢ

Эълон оид ба ҳимояи рисола барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илм

Санаи ҳимоя: 28.06.2018, соати 14.00
Санаи ҷойгиркунӣ: 19.03.2018
Шӯрои диссертатсионии 6D.KOA-022
оид ба ҳимояи рисола эълон менамояд

ВИЖАГИҲОИ ШАКЛГИРИИ ДАСТУРИ ЗАБОНИ ФОРСИИ ДАРӢ ДАР АФҒОНИСТОН

барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои филология

10.02.22 – Забонҳои кишварҳои Аврупо, Осиё, Африқо, сокинони бумии (аброгенҳо) Амрико ва Австралия (забони тоҷикӣ)

Унвонҷӯ: ХУСРАВ НАЗАРӢ

Ҳимоя дар ДМТ баргузор мегардад.


 

Таърихи ҷойгиркунии рисола: 14.02.2018

ХУСРАВ НАЗАРӢ – ВИЖАГИҲОИ ШАКЛГИРИИ ДАСТУРИ ЗАБОНИ ФОРСИИ ДАРӢ ДАР АФҒОНИСТОН