МУРОДОВ БАҲРИДДИН РАҲМОНОВИЧ

Эълон оид ба ҳимояи рисола барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илм

Санаи ҳимоя: 10.01.2019, соати 14.00
Санаи ҷойгиркунӣ: 08.10.2018
Шӯрои диссертатсионии 6D.KOA-022
оид ба ҳимояи рисола эълон менамояд

ТАҲЛИЛИ СОХТОРӢ – МАЪНОӢ ВА НАҲВИИ ҶОНИШИНҲОИ МАНФӢ ДАР ЗАБОНҲОИ ТОҶИКӢ ВА АНГЛИСӢ

барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои филология

10.02.20 – Забоншиносии муқоисавӣ-таърихӣ, қиёсӣ ва муқоисавӣ

Унвонҷӯ: МУРОДОВ БАҲРИДДИН РАҲМОНОВИЧ

Ҳимоя дар ДМТ баргузор мегардад.


 

Таърихи ҷойгиркунии рисола: 12.09.2018

МУРОДОВ БАҲРИДДИН РАҲМОНОВИЧ – ТАҲЛИЛИ СОХТОРӢ – МАЪНОӢ ВА НАҲВИИ ҶОНИШИНҲОИ МАНФӢ ДАР ЗАБОНҲОИ ТОҶИКӢ ВА АНГЛИСӢ