СИРОҶИДДИНИ ЭМОМАЛӢ

Эълон оид ба ҳимояи рисола барои дарёфти дараҷаи илмии доктори илм

Санаи ҳимоя: 24.01.2019, соати 13.30
Санаи ҷойгиркунӣ: 18.10.2018
Шӯрои диссертатсионии 6D.KOA-022
оид ба ҳимояи рисола эълон менамояд

ТАҶАССУМИ БАДЕИИ ТАЪРИХ ДАР НАСРИ СОТИМ УЛУҒЗОДА (Солҳои 60-80-уми асри ХХ)

барои дарёфти дараҷаи илмии доктори илмҳои филология

10.01.03 – Адабиёти халқҳои мамлакатҳои хориҷӣ (адабиёти тоҷик)

Унвонҷӯ: СИРОҶИДДИНИ ЭМОМАЛӢ

Ҳимоя дар ДМТ баргузор мегардад.


 

Таърихи ҷойгиркунии рисола: 02.10.2018

СИРОҶИДДИНИ ЭМОМАЛӢ – ТАҶАССУМИ БАДЕИИ ТАЪРИХ ДАР НАСРИ СОТИМ УЛУҒЗОДА (Солҳои 60-80-уми асри ХХ)