РАҲМОНЗОДА АЗИМҶОНИ ШЕРАЛӢ

Эълон оид ба ҳимояи рисола барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илм

Санаи ҳимоя: 02.04.2021, соати 10.00
Санаи ҷойгиркунӣ: 18.12.2020
Шӯрои диссертатсионии 6D.KOA-030
оид ба ҳимояи рисола эълон менамояд

ТАҲАВВУЛИ НИЗОМИ МУНОСИБАТҲОИ БАЙНАЛМИЛАЛИИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН ДАР ОХИРИ АСРИ ХХ – ИБТИДОИ АСРИ XXI

барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои таърих аз рӯйи ихтисоси

07.00.15 – Таърихи муносибатҳои байналмилалӣ ва сиёсати хориҷӣ

Унвонҷӯ: РАҲМОНЗОДА АЗИМҶОНИ ШЕРАЛӢ

Ҳимоя дар ДМТ баргузор мегардад.


Таърихи ҷойгиркунии рисола: 05.11.2020

РАҲМОНЗОДА АЗИМҶОНИ ШЕРАЛӢ – ТАҲАВВУЛИ НИЗОМИ МУНОСИБАТҲОИ БАЙНАЛМИЛАЛИИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН ДАР ОХИРИ АСРИ ХХ – ИБТИДОИ АСРИ XXI