ФАРИДУНИ КИШВАРИ РАҶАБЗОДА

Эълон оид ба ҳимояи рисола барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илм

Санаи ҳимоя: 02.09.2021, соати 10.00
Санаи ҷойгиркунӣ: 08.04.2021
Шӯрои диссертатсионии 6D.KOA-024
оид ба ҳимояи рисола эълон менамояд

ТАЪСИРИ НАМАКҲОИ НАТРИЙ БА НИШОНДИҲАНДАҲОИ ФИЗИОЛОГИЮ БИОХИМИЯВИИ ҲАЙВОНҲОИ ОЗМОИШӢ

барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои биологӣ аз рӯи ихтисоси

03.03.01 – Физиология

Унвонҷӯ: ФАРИДУНИ КИШВАРИ РАҶАБЗОДА

Ҳимоя дар ДМТ баргузор мегардад.


Таърихи ҷойгиркунии рисола: 26.01.2021

ФАРИДУНИ КИШВАРИ РАҶАБЗОДАТАЪСИРИ НАМАКҲОИ НАТРИЙ БА НИШОНДИҲАНДАҲОИ ФИЗИОЛОГИЮ БИОХИМИЯВИИ ҲАЙВОНҲОИ ОЗМОИШӢ