ГУЛОВ ПАРВИЗ ХОЛМУРОДОВИЧ

Эълон оид ба ҳимояи рисола барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илм

Санаи ҳимоя: 22.06.2021, соати 13.00
Санаи ҷойгиркунӣ: 19.03.2021
Шӯрои диссертатсионии 6D.KOA-002
оид ба ҳимояи рисола эълон менамояд

ТАНЗИМИ ҲУҚУҚИИ МОЛИКИЯТИ УМУМӢ ТИБҚИ ҚОНУНГУЗОРИИ ГРАЖДАНИИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН

барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ аз рӯи ихтисоси

12.00.03 – Ҳуқуқи гражданӣ; ҳуқуқи соҳибкорӣ; ҳуқуқи оилавӣ; ҳуқуқи байналмилалии хусусӣ (илмҳои ҳуқуқшиносӣ)

Унвонҷӯ: ГУЛОВ ПАРВИЗ ХОЛМУРОДОВИЧ

Ҳимоя дар ДМТ баргузор мегардад.


Таърихи ҷойгиркунии рисола: 19.02.2021