ХАЛИКОВ МАСЪУДҶОН ҒАФУРОВИЧ

Эълон оид ба ҳимояи рисола барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илм

Санаи ҳимоя: 05.01.2023, соати 13.00

Санаи ҷойгиркунӣ: 25.10.2022

Шӯрои диссертатсионии 6D.KOA-021

оид ба ҳимояи рисола эълон менамояд

МУРОДИФОТ ДАР «ТАРҶУМАИ ТАФСИРИ ТАБАРӢ»

барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илми филология аз рӯйи ихтисоси

10.02.01 – Забони тоҷикӣ

Унвонҷӯ: ХАЛИКОВ МАСЪУДҶОН ҒАФУРОВИЧ

Ҳимоя дар ДМТ баргузор мегардад.

Автореферат (вариантҳои тоҷикӣ ва русӣ)


Таърихи ҷойгиркунии рисола: 25.10.2022

ХАЛИКОВ МАСЪУДҶОН ҒАФУРОВИЧ – МУРОДИФОТ ДАР «ТАРҶУМАИ ТАФСИРИ ТАБАРӢ»