ХОЛОВ АЪЛОХУҶА САЙНОЗИМОВИЧ

Эълон оид ба ҳимояи рисола барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илм

Санаи ҳимоя: 02.02.2023, соати 13.00

Санаи ҷойгиркунӣ: 22.11.2022

Шӯрои диссертатсионии 6D.KOA-020

оид ба ҳимояи рисола эълон менамояд

ТАЪСИРИ ИБН АЛ-ФОРИЗ БА ЭҶОДИЁТИ АБДУРРАҲМОНИ ҶОМӢ

барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илми филология рӯйи ихтисоси

10.01.03 – Адабиёти кишварҳои хориҷии Аврупо, Осиё, Африқо, сокинони бумии Амрико ва Австралия (адабиёти араб)

Унвонҷӯ: ХОЛОВ АЪЛОХУҶА САЙНОЗИМОВИЧ

Ҳимоя дар ДМТ баргузор мегардад.

Автореферат (вариантҳои тоҷикӣ ва русӣ)


Таърихи ҷойгиркунии ҳуҷҷатҳо: 22.11.2022

ХОЛОВ АЪЛОХУҶА САЙНОЗИМОВИЧ – ТАЪСИРИ ИБН АЛ-ФОРИЗ БА ЭҶОДИЁТИ АБДУРРАҲМОНИ ҶОМӢ