ХОЛОВА МОҲИРА БУРИЕВНА

Эълон оид ба ҳимояи рисола барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илм

Санаи ҳимоя: 06.04.2023, соати 13.00

Санаи ҷойгиркунӣ: 18.01.2023

Шӯрои диссертатсионии 6D.KOA-021

оид ба ҳимояи рисола эълон менамояд

МУТОБИҚАТИ САВТИИ КАЛИМАҲОИ РУСИВУ АВРУПОӢ ВА УСУЛҲОИ БА МЕЪЁР ДАРОВАРДАНИ ОНҲО ДАР ЗАБОНИ АДАБИИ МУОСИРИ ТОҶИКӢ 

барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илми филология аз рӯйи ихтисоси

10.02.01 – Забони тоҷикӣ

Унвонҷӯ: ХОЛОВА МОҲИРА БУРИЕВНА

Ҳимоя дар ДМТ баргузор мегардад.

Автореферат (вариантҳои тоҷикӣ ва русӣ)


Таърихи ҷойгиркунии рисола: 18.01.2023