6D.KOA-022

Рамзи ШД

Рамзи ихтисос

Рақами фармони КОА

Оғози фаъолият

6D.KOA-022

6D020500 – Филология  6D021000 – Филологияи хориҷӣ

6D050400 – Рӯзноманигорӣ

57

27.10.2017


РИСОЛАҲОИ ДИССЕРТАТСИОНӢ:

Таърихи ҷойгиркунии рисола: 17.09.2021

ШАФОАТОВ АЗАЛ НУСРАТОВИЧ – ТАШАККУЛ ВА ТАҲАВВУЛИ ИСТИЛОҲОТИ ВАРЗИШ ДАР ЗАБОНИ ТОҶИКӢ


Таърихи ҷойгиркунии рисола: 28.08.2021

БАҲРОМЗОДА МАНИЖАИ ЗАФАРШОДУХТ – НАҚШИ МАТБУОТИ ДАВРИИ ТОҶИК ДАР ИНЪИКОСИ ТАШАББУСҲОИ ГЛОБАЛИИ ТОҶИКИСТОН МАРБУТ БА ОБ


Таърихи ҷойгиркунии рисола: 20.01.2021

ҲАЛИМОВА МАҲБУБА САФАРАЛИЕВНА – ТАҲЛИЛИ ГРАММАТИКӢ-КАТЕГОРИЯВӢ ВА ФУНКСИОНАЛӢ-СЕМАНТИКИИ ҶОНИШИНҲОИ ШАХСӢ ДАР ЗАБОНҲОИ ТОҶИКӢ ВА ОЛМОНӢ


Таърихи ҷойгиркунии рисола: 20.01.2021

БОБОЕВА БАРНО РАУФОВНА – ҶОЙГОҲИ МАТБУОТИ ҲИЗБӢ ДАР ФАЗОИ ИТТИЛООТИИ ТОҶИКИСТОНИ СОҲИБИСТИҚЛОЛ


Таърихи ҷойгиркунии рисола: 20.01.2021

ГУЛОМОВА САДБАРГ НОЗИМОВНА – ВЛИЯНИЕ ТРАДИЦИЙ ПЕРСИДСКО-ТАДЖИКСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И КОРАНИЧЕСКИХ РЕАЛИЙ НА РУССКУЮ ЛИТЕРАТУРУ (на примере творчества И. А. Бунина)


Таърихи ҷойгиркунии рисола: 25.12.2020

ОДИНАЕВА ГУЛБОНУ МАДАЛИЕВНА – ХУСУСИЯТҲОИ ҒОЯВИЮ БАДЕИИ АШЪОРИ ЛИРИКИИ ҲАҚНАЗАР ҒОИБ


Таърихи ҷойгиркунии рисола: 22.12.2020

ШАҲБОЗИ РУСТАМШО – АНТРОПОНИМИЯИ «ТАЪРИХИ СИСТОН» (ҷанбаи таърихӣ – забоншиносӣ)


Таърихи ҷойгиркунии рисола: 22.12.2020

ТАЛАБОВА ТАХМИНА МАХМАДАЛИЕВНА – ЛЕКСИКО-ГРАММАТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТИ В ТАДЖИКСКИХ И АНГЛИЙСКИХ ГАЗЕТАХ (НА ОСНОВЕ ПОЛИТИЧЕСКИХ ТЕКСТОВ)


Таърихи ҷойгиркунии рисола: 09.12.2020

ҚОДИРОВА ФИРӮЗА РУСТАМОВНА – ХУСУСИЯТҲОИ ЛУҒАВӢ-МАЪНОИИ «ҶАҲОННОМА»-И МУҲАММАДИ БАКРОН


Таърихи ҷойгиркунии рисола: 04.12.2020

ШАМШОДИ ҶАМШЕД – АЗ ТАЪРИХИ ЭҶОДИ «ЁДДОШТҲО»-И САДРИДДИН АЙНӢ (дар асоси матнҳои чопии асар)


Таърихи ҷойгиркунии рисола: 27.11.2020

МУРОДОВ ҶУРАБЕК ҚУРБОНАЛИЕВИЧ – ТАҲЛИЛИ ФАЪОЛИЯТИ ИЛМӢ-АДАБИИ МЕҲДӢ АХАВОНИ СОЛИС


Таърихи ҷойгиркунии рисола: 25.11.2020

НАБИЕВА МЕҲРАНГЕЗ НАЗАРОВНА – МУҲАММАДҶОНИ ШАКУРИИ БУХОРОӢ – МУҲАҚҚИҚИ ТАЪРИХИ АДАБИЁТИ ТОҶИК


Таърихи ҷойгиркунии рисола: 23.11.2020

ҒОИБОВ САЪДӢ ШОКИРОВИЧ – ТАШАККУЛ ВА ИНКИШОФИ МАТБУОТИ ДАВРИИ НОҲИЯВӢ ДАР ТОҶИКИСТОН (дар мисоли нашрияҳои даврии водии Зарафшон)


Таърихи ҷойгиркунии рисола: 11.11.2020

ЛАТИФОВ АЛИХОН ДАВЛАТОВИЧ – ИНЪИКОСИ МАСОИЛИ ИҶТИМОӢ ДАР ҲИКОЯҲОИ МЕҲРУННИСО ПАРВИЗ


Таърихи ҷойгиркунии рисола: 09.11.2020

ҚУТБИДДИНОВ АБДУЛМУМИН ҲОШИМОВИЧ – ХУСУСИЯТҲОИ МУНДАРИҶАВИЮ ЖАНРИИ ПУБЛИТСИСТИКАИ БАДЕИИ МАТБУОТИ МАҲАЛЛИИ ТОҶИКИСТОН (дар мисоли нашрияҳои“Шаҳриёр” ва “Набзи Файзобод”)


Таърихи ҷойгиркунии рисола: 02.10.2020

АБДУҶАЛИЛОВ ФИРДАВС НИЗОМОВИЧ – ЖУРНАЛИСТИКАИ ИНТЕРНЕТӢ ДАР ТОҶИКИСТОН: ТАШАККУЛ, МУШКИЛОТ ВА ДУРНАМО