ИНОЯТОВА ЗЕБИНИСО ПОДАБОНОВНА

Эълон оид ба ҳимояи рисола барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илм

Санаи ҳимоя: 12.11.2020, соати 15.00
Санаи ҷойгиркунӣ: 12.08.2020
Шӯрои диссертатсионии 6D.KOA-022
оид ба ҳимояи рисола эълон менамояд

МАВҚЕИ МУАЛЛИФ – НОҚИЛ ДАР ОСОРИ ПУБЛИТСИСТӢ (ДАР МИСОЛИ ЭҶОДИЁТИ ФАЗЛИДДИН МУҲАММАДИЕВ)

барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои филология аз руйи ихтисоси

10.01.10 – журналистика

Унвонҷӯ: ИНОЯТОВА ЗЕБИНИСО ПОДАБОНОВНА

Ҳимоя дар ДМТ баргузор мегардад.


Таърихи ҷойгиркунии рисола: 04.03.2020

ИНОЯТОВА ЗЕБИНИСО ПОДАБОНОВНА – МАВҚЕИ МУАЛЛИФ – НОҚИЛ ДАР ОСОРИ ПУБЛИТСИСТӢ (ДАР МИСОЛИ ЭҶОДИЁТИ ФАЗЛИДДИН МУҲАММАДИЕВ)