ИСМОИЛЗОДА САЛОҲИДДИН АБДУЛАЗИЗ

Эълон оид ба ҳимояи рисола барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илм

Санаи ҳимоя: 04.03.2023, соати 14.00
Санаи ҷойгиркунӣ: 05.11.2022
Шурои диссертатсионии 6D.KOA-019
оид ба ҳимояи рисола эълон менамояд

МАВҚЕИ КОНСТИТУТСИОНӢ-ҲУҚУҚИИ ПРОКУРАТУРА ДАР НИЗОМИ МАҚОМОТИ ҲОКИМИЯТИ ДАВЛАТИИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН 
барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ аз рӯйи ихтисоси

12.00.02 — ҳуқуқи конститутсионӣ; мурофиаи судии конститусионӣ; танзими ҳуқуқии ҳокимияти маҳаллӣ

Унвонҷӯ: ИСМОИЛЗОДА САЛОҲИДДИН АБДУЛАЗИЗ

Ҳимоя дар ДМТ баргузор мегардад.

Автореферат (вариантҳои тоҷикӣ ва русӣ)


Таърихи ҷойгиркунии рисола: 05.12.2022