ИСМОИЛЗОДА СИТОРАИ СОДИҚ

Эълон оид ба ҳимояи рисола барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илм

Санаи ҳимоя: 25.08.2022, соати 13.00
Санаи ҷойгиркунӣ: 20.06.2022
Шӯрои диссертатсионии 6D.KOA-010
оид ба ҳимояи рисола эълон менамояд

СИНТЕЗИ БАЪЗЕ ЭФИРҲОИ МУРАККАБИ ГЛИТСЕРИН ДАР АСОСИ  α ВА γ-АМИНОКИСЛОТАИ РАВҒАНӢ
барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои химия аз рӯйи ихтисоси

02.00.03 – Химияи органикӣ

Унвонҷӯ: ИСМОИЛЗОДА СИТОРАИ СОДИҚ

Ҳимоя дар ДМТ баргузор мегардад.

Автореферат (вариантҳои тоҷикӣ ва русӣ)


Таърихи ҷойгиркунии рисола: 20.06.2022

ИСМОИЛЗОДА СИТОРАИ СОДИҚ – СИНТЕЗИ БАЪЗЕ ЭФИРҲОИ МУРАККАБИ ГЛИТСЕРИН ДАР АСОСИ  α ВА γ-АМИНОКИСЛОТАИ РАВҒАНӢ