ИСОЗОДА ПАРВИЗ АСАДУЛЛО

Эълон оид ба ҳимояи рисола барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илм

Санаи ҳимоя: 29.04.2023, соати 10.00
Санаи ҷойгиркунӣ: 27.02.2023
Шурои диссертатсионии 6D.KOA-019
оид ба ҳимояи рисола эълон менамояд

ҶАНБАҲОИ НАЗАРИЯВӢ ВА ҲУҚУҚИИ КОНСТИТУТСИОНИИ МАҲДУД КАРДАНИ ҲУҚУҚУ ОЗОДИҲОИ ИНСОН ВА ШАҲРВАНД ДАР ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН 
барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ аз рӯйи ихтисоси
12.00.01 –Назария ва таърихи ҳуқуқ ва давлат; таърихи таълимот дар бораи ҳуқуқ ва давлат

12.00.02 – Ҳуқуқи конститутсионӣ, ҳуқуқи мурофиаи судии конститутсионӣ, танзими ҳуқуқии ҳокимияти маҳаллӣ (илмҳои ҳуқуқшиносӣ)

Унвонҷӯ:  ИСОЗОДА ПАРВИЗ АСАДУЛЛО

Ҳимоя дар ДМТ баргузор мегардад.

Бо фармоиши КОА таҳти №247/06 аз 19.04.2023, рӯзи ҳимоя аз 29.04.2023 ба 06.05.2023 гузаронида шуд.

Фармони КОА

Автореферат (вариантҳои тоҷикӣ ва русӣ)


Таърихи ҷойгиркунии рисола: 27.02.2023