ҶАБОРОВ ДИЛОВАР АБДУҚАҲОРОВИЧ

Эълон оид ба ҳимояи рисола барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илм

Санаи ҳимоя: 19.05.2020, соати 11.00
Санаи ҷойгиркунӣ: 17.02.2020
Шӯрои диссертатсионии 6D.KOA-002
оид ба ҳимояи рисола эълон менамояд

ТАНЗИМИ ҲУҚУҚИИ ИНҲИСОРИ ТАБИӢ ДАР ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН

барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ аз рӯи ихтисоси

12.00.03. – ҳуқуқи гражданӣ; ҳуқуқи соҳибкорӣ; ҳуқуқи оилавӣ; ҳуқуқи байналмилалии хусусӣ (илмҳои ҳуқуқшиносӣ)

Унвонҷӯ: ҶАБОРОВ ДИЛОВАР АБДУҚАҲОРОВИЧ

Ҳимоя дар ДМТ баргузор мегардад.


 
Таърихи ҷойгиркунии рисола: 17.12.2019