ЁРАҲМАТЗОДА ШОДИҶОН РАМАЗОН

Эълон оид ба ҳимояи рисола барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илм

Санаи ҳимоя: 09.03.2023, соати 13.00

Санаи ҷойгиркунӣ: 27.12.2022

Шӯрои диссертатсионии 6D.KOA-021

оид ба ҳимояи рисола эълон менамояд

ИСТИЛОҲОТИ ЭТНИКӢ ДАР «ШОҲНОМА»-И АБУЛҚОСИМ ФИРДАВСӢ

барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илми филология аз рӯйи ихтисоси

10.02.01 – Забони тоҷикӣ

Унвонҷӯ: ЁРАҲМАТЗОДА ШОДИҶОН РАМАЗОН

Ҳимоя дар ДМТ баргузор мегардад.

Автореферат (вариантҳои тоҷикӣ ва русӣ)


Таърихи ҷойгиркунии рисола: 27.12.2022
ЁРАҲМАТЗОДА ШОДИҶОН РАМАЗОН – ИСТИЛОҲОТИ ЭТНИКӢ ДАР «ШОҲНОМА»-И АБУЛҚОСИМ ФИРДАВСӢ