ЁРОВ МЕҲРДОД РАҲМАТУЛЛОЕВИЧ

Эълон оид ба ҳимояи рисола барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илм

Санаи ҳимоя: 04.03.2021, соати 14.00
Санаи ҷойгиркунӣ: 03.12.2020
Шӯрои диссертатсионии 6D.KOA-013
оид ба ҳимояи рисола эълон менамояд

АМСИЛАСОЗИИ КОМПЮТЕРИИ СИСТЕМАИ ИТТИЛООТИЮ ХИЗМАТРАСОНИИ КОМИССИЯИ ОЛИИ АТТЕСТАТСИОНӢ

барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои техникӣ аз рӯйи ихтисоси

05.13.18 – Амсиласозии математикӣ, усулҳои ададӣ ва комплекси барномаҳо

Унвонҷӯ: ЁРОВ МЕҲРДОД РАҲМАТУЛЛОЕВИЧ

Ҳимоя дар ДМТ баргузор мегардад.


Таърихи ҷойгиркунии рисола: 03.12.2020

ЁРОВ МЕҲРДОД РАҲМАТУЛЛОЕВИЧ – АМСИЛАСОЗИИ КОМПЮТЕРИИ СИСТЕМАИ ИТТИЛООТИЮ ХИЗМАТРАСОНИИ КОМИССИЯИ ОЛИИ АТТЕСТАТСИОНӢ