КАБИРОВ ШАҲБОЗБЕК

Эълон оид ба ҳимояи рисола барои дарёфти дараҷаи илмии доктори илм

Санаи ҳимоя: 30.06.2022, соати 13.00
Санаи ҷойгиркунӣ: 02.03.2022
Шӯрои диссертатсионии 6D.KOA-021
оид ба ҳимояи рисола эълон менамояд

РАВОБИТ ВА ҲАМНИШИНИИ ВОҲИДҲОИ ЗАБОН ДАР ЗАНҶИРАИ ГУФТОР

барои дарёфти дараҷаи илмии доктори илмҳои филологӣ аз рӯйи ихтисоси

10.02.01 – Забони тоҷикӣ

Унвонҷӯ: КАБИРОВ ШАҲБОЗБЕК

Ҳимоя дар ДМТ баргузор мегардад.


Таърихи ҷойгиркунии рисола: 01.03.2022