КАРИМОВ СОРБОН КАРИМОВИЧ

Эълон оид ба ҳимояи рисола барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илм

Санаи ҳимоя: 28.03.2023, соати 14.00

Санаи ҷойгиркунӣ: 18.01.2023

Шӯрои диссертатсионии 6D.KOA-056

оид ба ҳимояи рисола эълон менамояд

СОХТОР ВА ХУСУСИЯТҲОИ ФИЗИКИЮ МЕХАНИКИИ ПАРДАҲОИ ПОЛИМЕРИИ БО КРИСТАЛЛИ МОЕЪ ДИСПЕРГИРОНИДАШУДА 

барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илми физика ва математика аз рӯйи ихтисоси

01.04.07 – Физикаи ҳолатҳои конденсӣ

Унвонҷӯ: КАРИМОВ СОРБОН КАРИМОВИЧ

Ҳимоя дар ДМТ баргузор мегардад.

Автореферат (вариантҳои тоҷикӣ ва русӣ)