МАҲМАДИЗОДА НОЗИМ ДАВЛАТМУРОД

Эълон оид ба ҳимояи рисола барои дарёфти дараҷаи илмии доктори илм

Санаи ҳимоя: 18.06.2020 в 14.00 часов
Санаи ҷойгиркунӣ: 11.03.2020
Шӯрои диссертатсионии 6D.KOA-026
оид ба ҳимояи рисола эълон менамояд

ЗОҲИРШАВИИ ЭКСТРЕМИЗМИ ДИНӢ–СИЁСӢ ДАР ШАРОИТИ ИНКИШОФИ ҶОМЕАИ ТОҶИК ВА РОҲҲОИ ПЕШГИРИИ ОН: ТАҲЛИЛИ ФАЛСАФӢ-ИҶТИМОӢ

барои дарёфти дараҷаи илмии доктори илмҳои фалсафа аз рӯйи ихтисоси

09.00.11 – Фалсафаи иҷтимоӣ

Унвонҷӯ: МАҲМАДИЗОДА НОЗИМ ДАВЛАТМУРОД

Ҳимоя дар ДМТ баргузор мегардад.

Бинобар сабаби пандемияи COVID-19 рӯзи ҳимоя ба 20.08.2020 гузаронида шуд.

Таърихи ҷойгиркунии рисола: 18.02.2020

МАҲМАДИЗОДА НОЗИМ ДАВЛАТМУРОД – ЗОҲИРШАВИИ ЭКСТРЕМИЗМИ ДИНӢ–СИЁСӢ ДАР ШАРОИТИ ИНКИШОФИ ҶОМЕАИ ТОҶИК ВА РОҲҲОИ ПЕШГИРИИ ОН: ТАҲЛИЛИ ФАЛСАФӢ-ИҶТИМОӢ