МАНСУРӢ ШОДМОН ҶАМОЛИДДИНЗОДА

Эълон оид ба ҳимояи рисола барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илм

Санаи ҳимоя: 28.09.2021, соати 11.00
Санаи ҷойгиркунӣ: 09.06.2021
Шӯрои диссертатсионии 6D.KOA-002
оид ба ҳимояи рисола эълон менамояд

ИҶРОИ УҲДАДОРИҲОИ ПУЛӢ

барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ аз рӯи ихтисоси

12.00.03 – Ҳуқуқи гражданӣ; хуқуқи соҳибкорӣ; ҳуқуқи оилавӣ; ҳуқуқи байналмилалии хусусӣ (илмҳои ҳуқуқшиносӣ)

Унвонҷӯ: МАНСУРӢ ШОДМОН ҶАМОЛИДДИНЗОДА

Ҳимоя дар ДМТ баргузор мегардад.