МАСИЕВ УМЕД ОКТАМОВИЧ

Эълон оид ба ҳимояи рисола барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илм

Санаи ҳимоя: 01.12.2020, соати 14.00
Санаи ҷойгиркунӣ: 28.08.2020
Шӯрои диссертатсионии 6D.KOA-002
оид ба ҳимояи рисола эълон менамояд

ҚАТЪИ ФАЪОЛИЯТИ СОҲИБКОРӢ: ПРОБЛЕМАҲОИ ТАНЗИМИ ҲУҚУҚӢ ДАР ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН

барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ аз рӯи ихтисоси

12.00.03. – ҳуқуқи гражданӣ; ҳуқуқи соҳибкорӣ; ҳуқуқи оилавӣ; ҳуқуқи байналмилалии хусусӣ (илмҳои ҳуқуқшиносӣ)

Унвонҷӯ: МАСИЕВ УМЕД ОКТАМОВИЧ

Ҳимоя дар ДМТ баргузор мегардад.


Таърихи ҷойгиркунии рисола: 30.03.2020