МАЗАРИФОВ МАНУЧЕҲР КАРИМҶОНОВИЧ

 

    Эълон оид ба ҳимояи рисола барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илм

Санаи ҳимоя: 14.09.2021, соати 11.00
Санаи ҷойгиркунӣ: 04.05.2021
Шӯрои диссертатсионии 6D.KOA-002
оид ба ҳимояи рисола эълон менамояд

ТАШАККУЛ ВА ИНКИШОФИ НИЗОМИ БОНКИИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН: ҶАНБАҲОИ ТАЪРИХӢ-ҲУҚУҚӢ

барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ аз рӯи ихтисоси

12.00.01 –Назария ва таърихи ҳуқуқ ва давлат; таърихи таълимоти ҳуқуқӣ ва сиёсӣ (илмҳои ҳуқуқшиносӣ)

Унвонҷӯ: МАЗАРИФОВ МАНУЧЕҲР КАРИМҶОНОВИЧ

Ҳимоя дар ДМТ баргузор мегардад.

Автореферат (вариантҳои тоҷикӣ ва русӣ)


Таърихи ҷойгиркунии рисола: 18.03.2021

МАЗАРИФОВ МАНУЧЕҲР КАРИМҶОНОВИЧ — ТАШАККУЛ ВА ИНКИШОФИ НИЗОМИ БОНКИИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН: ҶАНБАҲОИ ТАЪРИХӢ-ҲУҚУҚӢ

Тақризи роҳбари илмӣ

Маълумотнома дар бораи роҳбари илмӣ

Хулосаи кафедра

Суратмаҷлиси №50

Қарори қабул ва таъйини комиссияи ташхис

Хулосаи комиссияи ташхис

Суратмаҷлиси №53

Қарори шӯрои диссертатсионӣ дар бораи ба ҳимоя қабул намудани диссертатсия

Ризоияти муқарризи расмии якум

Ризоияти муқарризи расмии дуюм

Ризоияти муассисаи пешбар

Маълумотнома дар бораи муқарризи расмии якум

Маълумотнома дар бораи муқарризи расмии дуюм

Маълумотнома дар бораи муассисаи пешбар