МИРАБДУЛҚАЮМ АНСОРӢ

Эълон оид ба ҳимояи рисола барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илм

Санаи ҳимоя: 01.04.2021, соати 13.00
Санаи ҷойгиркунӣ: 22.12.2020
Шӯрои диссертатсионии 6D.KOA-024
оид ба ҳимояи рисола эълон менамояд

ТАЪСИРИ ШАРОИТИ ИҚЛИМ ВА МЕЪЁРИ ГУНОГУНИ НУРИИ ФОСФОРӢ БА ХУСУСИЯТҲОИ ФИЗИОЛОГӢ ВА БИОКИМИЁИИ СОЯ ДАР МИНТАҚАИ ШИМОЛИИ АФҒОНИСТОН

барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои биологӣ аз рӯи ихтисоси

03.01.05 – Физиология ва биохимияи растаниҳо

Унвонҷӯ: МИРАБДУЛҚАЮМ АНСОРӢ

Ҳимоя дар ДМТ баргузор мегардад.


Таърихи ҷойгиркунии рисола: 17.10.2019

МИРАБДУЛҚАЮМ АНСОРӢ – ТАЪСИРИ ШАРОИТИ ИҚЛИМ ВА МЕЪЁРИ ГУНОГУНИ НУРИИ ФОСФОРӢ БА ХУСУСИЯТҲОИ ФИЗИОЛОГӢ ВА БИОКИМИЁИИ СОЯ ДАР МИНТАҚАИ ШИМОЛИИ АФҒОНИСТОН