МИРАЛИЕВ ЭМОМАЛӢ БОБОЕВИЧ

Эълон оид ба ҳимояи рисола барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илм

Санаи ҳимоя: 09.07.2022, соати 10.00
Санаи ҷойгиркунӣ: 04.05.2022
Шӯрои диссертатсионии 6D.KOA-019
оид ба ҳимояи рисола эълон менамояд

ИНСТИТУТИ ШАРТАН ТАТБИҚ НАКАРДАНИ ҶАЗО: ПРОБЛЕМАҲОИ НАЗАРИЯВӢ, ҚОНУНГУЗОРӢ ВА АМАЛӢ
барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ аз рӯйи ихтисоси

12.00.08 – ҳуқуқи ҷиноятӣ ва криминология; ҳуқуқи иҷрои ҷазои
ҷиноятӣ (илмҳои ҳуқуқшиносӣ)

Унвонҷӯ: МИРАЛИЕВ ЭМОМАЛӢ БОБОЕВИЧ

Ҳимоя дар ДМТ баргузор мегардад.

Автореферат (вариантҳои тоҷикӣ ва русӣ)


Таърихи ҷойгиркунии рисола: 04.05.2022