МИРЗОЕВ СУБҲОНАЛӢ АҲТАМҶОНОВИЧ

Эълон оид ба ҳимояи рисола барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илм

Санаи ҳимоя: 29.09.2020, соати 11.00
Санаи ҷойгиркунӣ: 05.05.2020
Шӯрои диссертатсионии 6D.KOA-002
оид ба ҳимояи рисола эълон менамояд

ТАНЗИМИ ШАРТНОМАВИИ ТАЪМИНИ БАРҚ

барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ аз рӯи ихтисоси

12.00.03. – ҳуқуқи гражданӣ; ҳуқуқи соҳибкорӣ; ҳуқуқи оилавӣ; ҳуқуқи байналмилалии хусусӣ (илмҳои ҳуқуқшиносӣ)

Унвонҷӯ: МИРЗОЕВ СУБҲОНАЛӢ АҲТАМҶОНОВИЧ

Ҳимоя дар ДМТ баргузор мегардад.


Таърихи ҷойгиркунии рисола: 27.03.2020
МИРЗОЕВ СУБҲОНАЛӢ АҲТАМҶОНОВИЧ – ТАНЗИМИ ШАРТНОМАВИИ ТАЪМИНИ БАРҚ