МИРЗОЗОДА МЕҲРИДДИНИ ШАМСУДДИН

Эълон оид ба ҳимояи рисола барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илм

Санаи ҳимоя: 19.06.2021, соати 11.00
Санаи ҷойгиркунӣ: 12.03.2021
Шӯрои диссертатсионии 6D.КОА-004
оид ба ҳимояи рисола эълон менамояд

ТАНЗИМИ САВДОИ ХОРИҶИИ ХИЗМАТРАСОНИҲО ДАР НИЗОМИ БИСЁРҶОНИБАИ САВДО

барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои иқтисодӣ аз рӯйи ихтисоси

08.00.14 – Иқтисодиёти ҷаҳонӣ

Унвонҷӯ: МИРЗОЗОДА МЕҲРИДДИНИ ШАМСУДДИН

Ҳимоя дар ДМТ баргузор мегардад.


Таърихи ҷойгиркунии рисола: 20.12.2020