МИРЗОЗОДА ПАРВОН ЗАЙНАЛОБУДИН

Эълон оид ба ҳимояи рисола барои дарёфти дараҷаи илмии доктори илм

Санаи ҳимоя: 07.03.2023, соати 10.00
Санаи ҷойгиркунӣ: 25.11.2022
Шӯрои диссертатсионии 6D.KOA-018
оид ба ҳимояи рисола эълон менамояд

МАСЪАЛАҲОИ ҲУҚУҚИИ ТАНЗИМИ СИФАТИ МОЛ, КОР ВА ХИЗМАТ ДАР ҚОНУНГУЗОРИИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН: ТАҲҚИҚОТИ СИВИЛИСТӢ

барои дарёфти дараҷаи илмии доктори илмҳои ҳуқуқшиносӣ аз рӯйи ихтисоси

12.00.03 – Ҳуқуқи гражданӣ; ҳуқуқи соҳибкорӣ; ҳуқуқи оилавӣ; ҳуқуқи байналмилалии хусусӣ

Унвонҷӯ:  МИРЗОЗОДА ПАРВОН ЗАЙНАЛОБУДИН

Ҳимоя дар ДМТ баргузор мегардад.

Автореферат (вариантҳои тоҷикӣ ва русӣ)


Таърихи ҷойгиркунии ҳуҷҷатҳо: 25.11.2022