МУМИНЗОДА ОРИФҶОНИ САФО

Эълон оид ба ҳимояи рисола барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илм

Санаи ҳимоя: 20.09.2022, соати 10.00
Санаи ҷойгиркунӣ: 29.06.2022
Шӯрои диссертатсионии 6D.KOA-018
оид ба ҳимояи рисола эълон менамояд

ПРОБЛЕМАҲОИ ТАНЗИМИ СУҒУРТАИ ҲАТМИИ ҶАВОБГАРИИ ҲУҚУҚИ ГРАЖДАНИИ СОҲИБОНИ ВОСИТАИ НАҚЛИЁТИ АВТОМОБИЛӢ ТИБҚИ ҚОНУНГУЗОРИИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН

барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ аз рӯйи ихтисоси

12.00.03 – Ҳуқуқи гражданӣ, ҳуқуқи соҳибкорӣ, ҳуқуқи оилавӣ, ҳуқуқи байналмилалии хусусӣ

Унвонҷӯ: МУМИНЗОДА ОРИФҶОНИ САФО

Ҳимоя дар ДМТ баргузор мегардад.

Автореферат (вариантҳои тоҷикӣ ва русӣ)


Таърихи ҷойгиркунии ҳуҷҷатҳо: 29.06.2022

МУМИНЗОДА ОРИФҶОНИ САФО – ПРОБЛЕМАҲОИ ТАНЗИМИ СУҒУРТАИ ҲАТМИИ ҶАВОБГАРИИ ҲУҚУҚИ ГРАЖДАНИИ СОҲИБОНИ ВОСИТАИ НАҚЛИЁТИ АВТОМОБИЛӢ ТИБҚИ ҚОНУНГУЗОРИИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН

Тақризи роҳбари илмӣ

Маълумотнома дар бораи роҳбари илмӣ

Суратҷаласаи №6

Хулосаи кафедра

Хулосаи шурои илмии муштараки донишгоҳ

Қарори шӯрои диссертатсионӣ дар бораи таъйин намудани комиссияи экспертӣ

Хулосаи комиссияи экспертӣ

Суратҷаласаи №5

Қарори шӯрои диссертатсионӣ дар бораи ба ҳимоя қабул намудани диссертатсия