МУРОДОВА ПАРВИНА БОБОҶОНОВНА

Эълон оид ба ҳимояи  рисола барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илм

Санаи ҳимоя: 12.09.2024, соати 15.00

Санаи ҷойгиркунӣ: 10.07.2024 

Шурои диссертатсионии 6D.KOA-021

оид ба ҳимояи рисола эълон менамояд

ТАҲЛИЛИ МУҚОИСАВИИ ВОЖА-ИСТИЛОҲОТИ ҲАРБӢ ДАР ЗАБОНҲОИ ТОҶИКӢ ВА АНГЛИСӢ (дар заминаи фарҳангҳои тафсирии забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ) 

барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илми филологӣ аз рӯйи ихтисоси

10.02.20 – Забоншиносии муқоисавӣ – таърихӣ, қиёсӣ ва муқоисавӣ

Унвонҷӯ: МУРОДОВА ПАРВИНА БОБОҶОНОВНА

Ҳимоя дар ДМТ баргузор мегардад.

Автореферат (вариантҳои тоҷикӣ ва русӣ)


Таърихи ҷойгиркунии рисола: 10.07.2024