МУРОДОВА ПАРВИНА БОБОҶОНОВНА

Эълон оид ба ҳимояи  рисола барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илм

Санаи ҳимоя: 08.02.2024, соати 15.00

Санаи ҷойгиркунӣ: 21.11.2023

Шурои диссертатсионии 6D.KOA-021

оид ба ҳимояи рисола эълон менамояд

ТАҲЛИЛИ МУҚОИСАВИИ МАЪНОИЮ СОХТОРИИ ВОЖАГОНИ БАЙНАЛМИЛАЛИИ ҲАРБӢ ВА ДИПЛОМАТӢ ДАР ЗАБОНҲОИ ТОҶИКӢ ВА АНГЛИСӢ 

барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илми филологӣ аз рӯйи ихтисоси

10.02.20 – Забоншиносии муқоисавӣ-таърихӣ, типологӣ ва муқоисавӣ

Унвонҷӯ: МУРОДОВА ПАРВИНА БОБОҶОНОВНА

Ҳимоя дар ДМТ баргузор мегардад.

Автореферат (вариантҳои тоҷикӣ ва русӣ)


Таърихи ҷойгиркунии рисола: 21.11.2023