НАСРУТДИНЗОДА ҚИЁМУДДИН ШОВАЛӢ

Эълон оид ба ҳимояи рисола барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илм

Санаи ҳимоя: 15.09.2020, соати 14.00
Санаи ҷойгиркунӣ: 08.05.2020
Шӯрои диссертатсионии 6D.KOA-002
оид ба ҳимояи рисола эълон менамояд

ҶАБҲАҲОИ ҲУҚУҚИИ ТАНЗИМИ ФАЪОЛИЯТИ СОҲИБКОРИИ ИҚТИСОДИ ХОРИҶӢ ДАР ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН ДАР ШАРОИТИ ҲАМГИРОИИ БАЙНАЛМИЛАЛӢ

барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ аз рӯи ихтисоси

12.00.03. – ҳуқуқи гражданӣ; ҳуқуқи соҳибкорӣ; ҳуқуқи оилавӣ; ҳуқуқи байналмилалии хусусӣ (илмҳои ҳуқуқшиносӣ)

Унвонҷӯ: НАСРУТДИНЗОДА ҚИЁМУДДИН ШОВАЛӢ

Ҳимоя дар ДМТ баргузор мегардад.


Таърихи ҷойгиркунии рисола: 29.01.2020