ҲОҶИЕВ МУҲИДДИН СОҲИБҚУЛОВИЧ

Эълон оид ба ҳимояи рисола барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илм

Санаи ҳимоя: 05.10.2021, соати 11.00
Санаи ҷойгиркунӣ: 09.06.2021
Шӯрои диссертатсионии 6D.KOA-002
оид ба ҳимояи рисола эълон менамояд

ҚОНУННОМАИ СОСОНИЁН ҲАМЧУН САРЧАШМАИ ҲУҚУҚӢ: ТАҲҚИҚОТИ ТАЪРИХӢ-ҲУҚУҚӢ

барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ аз рӯи ихтисоси

12.00.01 – назария ва таърихи ҳуқуқ ва давлат; таърихи таълимоти ҳуқуқӣ ва сиёсӣ
(илмҳои ҳуқуқшиносӣ)

Унвонҷӯ: ҲОҶИЕВ МУҲИДДИН СОҲИБҚУЛОВИЧ

Ҳимоя дар ДМТ баргузор мегардад.


Таърихи ҷойгиркунии рисола: 14.05.2021

ҲОҶИЕВ МУҲИДДИН СОҲИБҚУЛОВИЧ – ҚОНУННОМАИ СОСОНИЁН ҲАМЧУН САРЧАШМАИ ҲУҚУҚӢ: ТАҲҚИҚОТИ ТАЪРИХӢҲУҚУҚӢ