ОДИНАЗОДА РАМАЗОН САФАР

Эълон оид ба ҳимояи рисола барои дарёфти дараҷаи илмии доктори илм

Санаи ҳимоя: 14.05.2021, соати 14.00
Санаи ҷойгиркунӣ: 08.02.2021
Шӯрои диссертатсионии 6D.KOA-002
оид ба ҳимояи рисола эълон менамояд

ПАЙДОИШ ВА РУШДИ НИҲОДҲОИ АДОЛАТИ СУДИИ МАЪМУРӢ ДАР ТОҶИКИСТОН (таҳқиқоти таърихӣ-ҳуқуқӣ)

барои дарёфти дараҷаи илмии доктори илмҳои ҳуқуқшиносӣ аз рӯи ихтисоси

12.00.01 – Назария ва таърихи ҳуқуқ ва давлат; таърихи таълимоти ҳуқуқӣ ва сиёсӣ (илмҳои ҳуқуқшиносӣ)

Унвонҷӯ: ОДИНАЗОДА РАМАЗОН САФАР

Ҳимоя дар ДМТ баргузор мегардад.


Таърихи ҷойгиркунии рисола: 15.01.2021