ОЛИМҶОНОВ МӮСО ОБИДОВИЧ

Эълон оид ба ҳимояи рисола барои дарёфти дараҷаи илмии доктори илм

Санаи ҳимоя: 07.07.2022, соати 13.00
Санаи ҷойгиркунӣ: 29.03.2022
Шӯрои диссертатсионии 6D.KOA-021
оид ба ҳимояи рисола эълон менамояд

ХУСУСИЯТҲОИ СОХТОРИВУ МАЪНОИИ КАЛИМАҲОИ МУРАККАБ ДАР НАЗМИ БЕДИЛ (дар мисоли калимаҳои мураккаби навъи татпуруша)

барои дарёфти дараҷаи илмии доктори илмҳои филологӣ аз рӯйи ихтисоси

10.02.01 – Забони тоҷикӣ

Унвонҷӯ: ОЛИМҶОНОВ МӮСО ОБИДОВИЧ

Ҳимоя дар ДМТ баргузор мегардад.