ҚОСИМОВ ФАЙЗАЛӢ МАҲМАДОВИЧ

Эълон оид ба ҳимояи рисола барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илм

Санаи ҳимоя: 09.06.2020 в 14.00 часов
Санаи ҷойгиркунӣ: 07.03.2020
Шӯрои диссертатсионии 6D.KOA-002
оид ба ҳимояи рисола эълон менамояд

ТАШАККУЛ ВА РУШДИ ФАЪОЛИЯТИ ОПЕРАТИВӢ-ҶУСТУҶӮӢ ДАР ТОҶИКИСТОН: ТАҲҚИҚОТИ ТАЪРИХӢ–ҲУҚУҚӢ

барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ аз рӯи ихтисоси

12.00.01 – Назария ва таърихи ҳуқуқ ва давлат; таърихи таълимоти ҳуқуқӣ ва сиёсӣ (илмҳои ҳуқуқшиносӣ)

Унвонҷӯ: ҚОСИМОВ ФАЙЗАЛӢ МАҲМАДОВИЧ

Ҳимоя дар ДМТ баргузор мегардад.

Бинобар сабаби пандемияи COVID-19 рӯзи ҳимоя ба 13.10.2020, соати 14.00 гузаронида шуд.

Таърихи ҷойгиркунии рисола: 07.01.2020