РАҶАБОВА МАРҲАБО ТӮХТАСУНОВНА

Эълон оид ба ҳимояи рисола барои дарёфти дараҷаи илмии доктори илми филология

Санаи ҳимоя: 30.06.2022, соати 13.00
Санаи ҷойгиркунӣ: 26.03.2022
 
Шӯрои диссертатсионии 6D.KOA-020
оид ба ҳимояи рисола эълон менамояд
 
ТАҲАВВУЛИ НАЗМИ АРАБИЗАБОНИ ФОРСУ ТОҶИК ДАР НИМАИ ДУЮМИ АСРИ XI ВА АСРИ XII (дар заминаи «Харидат-ул-қаср ва ҷаридат-ул-аср»-и Имодуддини Исфаҳонӣ)
 
барои дарёфти дараҷаи илмии доктори илми филология аз рӯйи ихтисоси
10.01.03 – Адабиёти халқҳои кишварҳои хориҷии Аврупо, Осиё, Африқо, сокинони бумии Амрико ва Австралия (адабиёти араб ва форсӣ)
 
Унвонҷӯ: РАҶАБОВА МАРҲАБО ТӮХТАСУНОВНА
 
Ҳимоя дар ДМТ баргузор мегардад.
 
Тақризи мушовири илмӣ

Маълумотнома дар бораи мушовири илмӣ

Суратҷалиси кафедра

Хулосаи кафедра

Суратҷаласаи шурои олимон оид ба тайини  муқарризони холис

Тақризи муқарризи холиси якум

Тақризи муқарризи холис дуюм

Суратҷаласаи шурои олимон оид ба баромади унвонҷӯ ва муқарризони холис

Хулосаи ҷаласаи шурои олимон

Суратҷаласаи ШД дар бораи таъини комиссияи экспертӣ

Қарори шурои диссертатсионӣ дар бораи таъйин намудани комиссияи экспертӣ

Хулосаи комиссияи экспертӣ

Суратмаҷаласаи ШД дар бораи ба ҳимоя қабул намудани диссертатсия

Қарори ШД дар бораи ба ҳимоя қабул намудани диссертатсия

Ризоияти муқарризи расмии якум

Ризоияти муқарризи расмии дуюм

Ризоияти муқарризи расмии сеюм

Ризоияти муассисаи пешбар

Маълумотнома дар бораи муқарризи расмии якум

Маълумотнома дар бораи муқарризи расмии дуюм

Маълумотнома дар бораи муқарризи расмии сеюм

Маълумотнома дар бораи муассисаи пешбар

Тақризи муқарризи расмии якум

Тақризи муқарризи расмии дуюм

Тақризи муқарризи расмии сеюм

Тақризи муассисаи пешбар

Тақриз ба автореферат 1

Тақриз ба автореферат 2

Тақриз ба автореферат 3

Тақриз ба автореферат 4

Тақриз ба автореферат 5

Қарори шӯрои диссертатсионӣ

Хулосаи шӯрои диссертатсионӣ