РАҶАБЗОДА РАВШАН МУҲИТДИН

Эълон оид ба ҳимояи рисола барои дарёфти дараҷаи илмии доктори илм

Санаи ҳимоя: 08.07.2022, соати 10.00
Санаи ҷойгиркунӣ: 06.04.2022
Шӯрои диссертатсионии 6D.KOA-018
оид ба ҳимояи рисола эълон менамояд

ФАРҲАНГИ ҲУҚУҚИИ КАСБИИ КОРМАНДОНИ МАҚОМОТИ КОРҲОИ ДОХИЛИИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН: ТАҲҚИҚОТИ НАЗАРИЯВӢ-ҲУҚУҚӢ ВА МЕТОДОЛОГӢ 

барои дарёфти дараҷаи илмии доктори илмҳои ҳуқуқшиносӣ аз рӯйи ихтисоси

12.00.01 – Назария ва таърихи ҳуқуқ ва давлат; таърихи таълимот дар бораи ҳуқуқ ва давлат

Унвонҷӯ: РАҶАБЗОДА РАВШАН МУҲИТДИН

Ҳимоя дар ДМТ баргузор мегардад.

Автореферат (вариантҳои тоҷикӣ ва русӣ)


Таърихи ҷойгиркунии ҳуҷҷатаҳо: 06.04.2022