РАҲИМЗОДА МУЪМИН САЙФУЛЛО

Эълон оид ба ҳимояи рисола барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илм

Санаи ҳимоя: 09.07.2020, соати 10.00
Санаи ҷойгиркунӣ: 09.04.2020
Шӯрои диссертатсионии 6D.KOA-059
оид ба ҳимояи рисола эълон менамояд

ҲИМОЯИ ДАВЛАТИИ ИШТИРОКЧИЁНИ МУРОФИАИ ҶИНОЯТӢ: ВАЗЪИ БАТАНЗИМДАРОРИИ ҲУҚУҚӢ, АМАЛИЯ ВА ДУРНАМОИ ИНКИШОФИ ОН

барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ аз рӯи ихтисоси

12.00.09 – Мурофиаи ҷиноӣ

Унвонҷӯ: РАҲИМЗОДА МУЪМИН САЙФУЛЛО

Ҳимоя дар ДМТ баргузор мегардад.

Бинобар сабаби пандемияи COVID-19 рӯзи ҳимоя ба 11.09.2020, соати 10.00 гузаронида шуд.

Таърихи ҷойгиркунии рисола: 17.03.2020