РАҲИМЗОДА ШЕРАЛӢ ҲАСАН

Эълон оид ба ҳимояи рисола барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илм

Санаи ҳимоя: 10.06.2021, соати 10.00
Санаи ҷойгиркунӣ: 04.03.2021
Шӯрои диссертатсионии 6D.KOA-024
оид ба ҳимояи рисола эълон менамояд

ХУСУСИЯТҲОИ ФИЗИОЛОГӢ ВА МАҲСУЛНОКИИ НАВЪҲОИ ОЯНДАДОРИ ҶАВ ДАР ШАРОИТҲОИ ГУНОГУНИ ҒИЗОГИРИИ ХОКӢ

барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои биологӣ аз рӯи ихтисоси

03.01.05 – Физиология ва биохимияи растаниҳо

Унвонҷӯ: РАҲИМЗОДА ШЕРАЛӢ ҲАСАН

Ҳимоя дар ДМТ баргузор мегардад.


Таърихи ҷойгиркунии рисола: 11.01.2021
РАҲИМЗОДА ШЕРАЛӢ ҲАСАНХУСУСИЯТҲОИ ФИЗИОЛОГӢ ВА МАҲСУЛНОКИИ НАВЪҲОИ ОЯНДАДОРИ ҶАВ ДАР ШАРОИТҲОИ ГУНОГУНИ ҒИЗОГИРИИ ХОКӢ