РАҲМАТОВ БАХТОВАРД КУШИЕВИЧ

Эълон оид ба ҳимояи такрории рисола барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илм

Санаи ҳимоя: 25.12.2021, соати 09.00
Санаи ҷойгиркунӣ: 23.09.2021
Шӯрои диссертатсионии 6D.КОА-004
оид ба ҳимояи рисола эълон менамояд

 МАСЪАЛАҲОИ НАЗАРИЯВИИ АЛОҚАМАНДИИ ДАРОМАДҲОИ АҲОЛӢ БО САТҲИ ЗИНДАГӢ (дар мисоли маълумотҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон)

барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои иқтисодӣ аз рӯйи ихтисоси

08.00.01 – Назарияи иқтисодӣ (назарияи умумии иқтисодӣ)

Унвонҷӯ: РАҲМАТОВ БАХТОВАРД КУШИЕВИЧ

Ҳимоя дар ДМТ баргузор мегардад.

Таърихи ҷойгиркунии рисола: 15.09.2021