РАҲМАТОВА ОЗОДАХОН АНВАРҶОНОВНА

Эълон оид ба ҳимояи такрории рисола барои дарёфти дараҷаи номзади илм

Санаи ҳимоя: 25.05.2023, соати 15.00

Санаи ҷойгиркунӣ: 18.03.2023

Шӯрои диссертатсионии 6D.KOA-020

оид ба ҳимояи рисола эълон менамояд

СОХТ, МАВЗУЪҲО ВА ПОЭТИКАИ ҚАСИДАҲОИ САЙФИ ИСФАРАНГӢ

барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илми филология аз рӯйи ихтисоси

10.01.01 – Адабиёти тоҷик; равобити адабӣ

Унвонҷӯ: РАҲМАТОВА ОЗОДАХОН АНВАРҶОНОВНА

Ҳимоя дар ДМТ баргузор мегардад.

Автореферат (вариантҳои тоҷикӣ ва русӣ)


Таърихи ҷойгиркунии ҳуҷҷатҳо: 18.03.2023

РАҲМАТОВА ОЗОДАХОН АНВАРҶОНОВНА – СОХТ, МАВЗУЪҲО ВА ПОЭТИКАИ ҚАСИДАҲОИ САЙФИ ИСФАРАНГӢ