РАҲМОНЗОДА ГУЛЧЕҲРА РАҲМОН

Эълон оид ба ҳимояи рисола барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илм

Санаи ҳимоя: 14.05.2021, соати 13.00
Санаи ҷойгиркунӣ: 26.01.2021
Шӯрои диссертатсионии 6D.KOA-030
оид ба ҳимояи рисола эълон менамояд

НАҚШИ УНСУРИ ГЕНДЕРӢ ДАР ТАШАККУЛИ СИЁСАТИ ДАВЛАТӢ (ДАР МИСОЛИ КИШВАРҲОИ ОСИЁИ МАРКАЗӢ)

барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои сиёсӣ аз рӯйи ихтисоси

23.00.04 – Масъалаҳои сиёсии муносибатҳои байналмилалӣ, рушди ҷаҳонӣ ва минтақавӣ

Унвонҷӯ: РАҲМОНЗОДА ГУЛЧЕҲРА РАҲМОН

Ҳимоя дар ДМТ баргузор мегардад.


Таърихи ҷойгиркунии рисола: 24.12.2020

РАҲМОНЗОДА ГУЛЧЕҲРА РАҲМОННАҚШИ УНСУРИ ГЕНДЕРӢ ДАР ТАШАККУЛИ СИЁСАТИ ДАВЛАТӢ (ДАР МИСОЛИ КИШВАРҲОИ ОСИЁИ МАРКАЗӢ)